VEREJNÉ OSVETLENIE

Prinášame Vám riešenie otázky obnovy a rozvoja verejného osvetlenia. Vzhľadom na nedostatok disponibilných prostriedkov v rozpočte miest a obcí je jeho stav v mnohých prípadoch dlhodobo alarmujúci. Existujúce verejné osvetlenie nespĺňa normatívne a legislatívne požiadavky, je opotrebované, zastaralé alebo v rýchlo narastajúcej sa zástavbe úplne absentuje.

Existuje hneď niekoľko dôvodov prečo je obnova nevyhovujúceho verejného osvetlenia dôležitá. Moderné verejné osvetlenie prispeje k vyššej bezpečnosti premávky na cestných komunikáciách a pohybu na verejných priestranstvách, Bude pracovať energeticky úsporne a ekologicky. Dokáže výrazne prispieť k zmene celkovej atmosféry nočnej scenérie vašej obce či mesta.

Dotácie tu nebudú večne.
Vnímame zložitú finančnú situáciu miest a obcí a ich problém s financovaním nákladných projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia, ponúkame Vám novú flexibilnú formu pomoci v podobe rôznych foriem financovania. Zvoliť si môžete medzi úverom, splátkovým kalendárom či prenesenou správou. Pre každú obec či mesto dokážeme nájsť vhodné individuálne riešenie.

Pomôžeme vám zrealizovať doteraz nerealizovateľné.
Prinesiem vašej samospráve benefity v podobe úspor spotreby elektrickej energie, premietnuté do nižších finančných nákladov na prevádzku verejného osvetlenia bez zaťaženia rozpočtu.

images2

Dôvody na zmenu

Nové možnosti financovania

Vďaka novým možnostiam financovania budete môcť do bodky naplniť svoju povinnosť poskytnúť občanom mesta neplatenú službu v zmysle ustanovenia Zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, pričom nezaťažíte existujúci rozpočet.

Bezpečnosť

Správne osvetlenie cestných komunikácií znižuje nehodovosť až o 30% a má preukázateľný vplyv na pokles násilnej a kriminálnej trestnej činnosti.

Lepšia kvalita života

Adekvátne osvetlené cestné komunikácie, chodníky, verejné priestranstvá či architektonické pamiatky vytvárajú príťažlivý kolorit večerného mesta alebo obce a inšpirujú obyvateľov k večerným prechádzkam či účasti na kultúrnych podujatiach.

Nižšia spotreba a prevádzkové náklady

Investícia do verejného osvetlenia prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie až do 80%, premietne sa do nižšej poruchovosti a nízkych nárokov na údržbu osvetľovacej sústavy.

Ekologická prevádzka

Menej svetelného smogu, viac viditeľných hviezd. Ekologická prevádzka má však aj pragmatický rozmer. Menej spotrebovanej elektrickej energie znamená šetriť primárne zdroje na jej výrobu, ktoré nie sú nevyčerpateľné.

Financovanie

Dotácie tu nebudú večne V spolupráci s renovovanými partnermi Vám ponúkame jedinečné možnosti financovania obnovy verejného osvetlenia.

Financovanie prostredníctvom úveru, splátkového kalendára alebo prenesenej správy.

V súlade s legislatívou a platnými technickými normami. Bez toho, aby ste zaťažili existujúci rozpočet samosprávy.

Individuálne riešenie pre všetkých.

Prenesená správa, leasing, operatívny leasing, platba za hotové i úver

Tak ako pôjdu jednotlivé mesiace, zaplatíte iba čiastku, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a novou platbou za servis, údržbu, čistenie a samozrejme hlavne elektrickú energiu.
Všetko bude podľa Vašich požiadavkou. Podľa platných noriem a s plnou zárukou funkčnosti v nadväznosti na stávajúci stav.
Verejné osvetlenie v obci? Osvetlené školy? Osvetlené ihriská? Osvetlenie iných priestorov v majetku obce? To všetko alebo jednotlivo ide ľahko vyriešiť. Potom čo dôjde takouto formou k splateniu, dôjde za symbolických 1 € k prepísaniu vlastníctva týchto svietidiel na Vás. To je všetko. Nič zložitého v tom nehľadajte. (len závisí na možnej miere úspornosti, kredibility obce a pár ďalších maličkostiach).
Toto riešenie spojuje to najlepšie zo všetkých riešení ako je prenesená správa, leasing, operatívny leasing, platba za hotové i úver. Pokiaľ by ste mali záujem sa dozvedieť viac, alebo o tejto možnosti priamo začať rokovať, prosím neváhajte sa na nás obrátiť.

3 cesty k úsporám

Správne navrhnuté, realizované a prevádzkované verejné osvetlenie dokáže pracovať úsporne hneď na niekoľkých úrovniach. Ušetrí vám finančné prostriedky za spotrebu elektrickej energie, odbremení vás od nákladnej údržby a nižšími emisiami CO2 prispeje k ekologickejšej prevádzke.

Aby však pracovalo v každom ohľade efektívne je potrebné splniť 3 nevyhnutné predpoklady. Vybrať si správne svietidlá, svetelné zdroje a optimalizovaný systém riadenia osvetlenia.

1. Výber svietidla
2. Výber svetelného zdroja
3. Riadenie osvetlenia

1. Výber svietidla
Konštrukcia svietidla, jeho optika a termoregulačné vlastnosti sú pre vyššiu bezpečnosť a potenciál energetických úspor kľúčové. Ak k tomu pridáte pôsobivý dizajn, môže sa verejné priestranstvo vo vašej obci zmeniť na nepoznanie. Správne konštrukčne riešené svietidlo zaistí rovnomerné osvetlenie povrchu vozovky, chodníka a primerane osvieti rezidenčné zóny pri minimalizácii výskytu svetelného smogu.

2. Výber svetelného zdroja
Zvýšená motivácia nahrádzať zastarané a neefektívne svetelné zdroje súvisí s nariadeniami vyplývajúcich zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich elektrickú energiu. Na základe týchto požiadaviek bude do konca roka 2017 potrebné vylúčiť na území EÚ z predaja všetky neefektívne konvenčné svetelné zdroje.
Výber svetelného zdroja výrazne ovplyvňuje kvalitu vyžarovaného svetla, spotrebu energie, výšku investície a prevádzkové vlastnosti osvetľovacej sústavy. Dôležitými parametrami pri výbere svetelné zdroja sú popri spotrebe – svetelný tok, merný výkon, životnosť, index podania farieb a náhradná teplota chromatickosti (*porovnanie parametrov existujúcich svetelných zdrojov v tabuľke).

Biele svetlo
Z hľadiska požiadaviek na verejné osvetlenie poskytuje biele svetlo množstvo výhod. Ľudské oko ho vníma ako svetlejšie ( na rozdiel od žltého svetla, ktoré vyžarujú konvenčné svetelné zdroje. Má vyšší index podania farieb (CRI)), čo prispieva k vyššej zrakovej ostrosti účastníkov premávky. Vyššia ostrosť videnia umožňuje rýchlejšie reagovať na nepredvídané situácie. Na verejných priestranstvách a v rezidenčných zónach umožňuje vyššiu kvalitu kamerových záznamov a prispieva tak k vyššej bezpečnosti obyvateľov. Spektrom vyžarovania je veľmi blízke dennému svetlu, preto osvetlené priestory oživuje a robí ich atraktívnejšími pre obyvateľov aj vo večerných hodinách.
Zdrojom bieleho svetla sú LED svetelné zdroje.

images1

Elektroluminiscenčná dióda – LED
Najdynamickejší rozvoj prebieha v súčasnosti v oblasti vývoja elektroluminiscenčnej diódy. Najnovšia generácia LED svetelných zdrojov dosahuje merný výkon až 200 lm/W pri životnosti 100 000 hodín.
Vďaka vysokému indexu podania farieb (CRI) emitujú LED svetelné zdroje príjemné biele svetlo. Dosahujú okamžitý plný jas bez oneskorenia a rušivého blikania. Sú odolné voči nízkym teplotám, t.z. že aj pri teplotách pod 0 oC dosahujú plný svetelný tok. S LED je možné dosiahnuť optimálne rovnomerné povrchové osvetlenie pri nízkej spotrebe energie.

3. Riadenie osvetlenia
Riadené osvetlenie dokáže pracovať úspornejšie a efektívnejšie. Sú to však len dva merateľné benefity, ktoré voľbou vodného systému riadenia osvetlenia získate. Tým tretím, ktorému je z hľadiska kvality života nevyhnutné prisúdiť najvyššiu prioritu je vyššia bezpečnosť premávky po zotmení a väčšia chuť obyvateľov mesta/obce vychutnávať si ich magickú atmosféru v okamihu, keď slnku skončí zmena a do služby nastupuje nočné osvetlenie. Je vyvinutý unikátny softwér, s ktorým sa štandardný systém riadenia osvetlenia mení na dokonalý CITYOWL – systém centralizovaného riadenia a monitoringu verejného osvetlenia. Technologicky vyspelý a komfortný softwér pre systém riadenia a monitoringu verejného osvetlenia, s ktorým môžete dosiahnuť úspory až do 70 %. Všestranný, jednoduchý v ovládaní, s množstvom pokročilých funkcií.
CITYWOL ponúka dva typy riadenia a umožňuje využitie preddefinovaných riadiacich profilov. Možno ho ovládať počítačom, tabletom alebo smartfónom s OS Android. CITYWOL možno inštalovať priamo na server užívateľa, sprístupniť ho neobmedzenému počtu užívateľov v súlade s matricou prístupových oprávnení, nie je viazaný licenciou a vyžaduje len minimálne prevádzkové poplatky.

Osvetlenie na kľúč

Ponúkame vám široké portfólio produktov a komplexných služieb. Projekt obnovy verejného osvetlenia vrátane realizácie ušijeme na mieru vašim potrebám.

Stručná analýza súčasného stavu VO s detailnou mapou s polohou svietidiel a popisom ich stavu.

Audit stavu verejného osvetlenia s možnosťou dodatočného zmapovania ďalších okruhov záujmu ( vodojemy, verejný rozhlas, dopravné značenie a pod.

Svetlo-technický výpočet, výber vhodných svietidiel, svetelných zdrojov a systému riadenia osvetlenia.

Kompletná elektroprojektová dokumentácia

Ekologická likvidácia starých svietidiel. Inštalačné práce: rozvody, rozvádzače, stĺpy a pod.

Naprogramovanie systému riadenia osvetlenia.

Technická podpora. Odborný výcvik obslužného personálu a pracovníkov servisu.

OSVETLENIE POMOCOU FOTOVOLTIKY

 

OSTROVNÉ FOTOVOLTICKÉ OSVETLENIEindex
Inteligentná lampa budúcnosti
– nízkonapäťové zariadenie
– nepotrebuje revízie
– nepotrebuje zemnenie – zemnené šroubami
– jedná sa o dočasnú stavbu
– celá lampa sa našroubuje a vyšroubuje
– rozoberateľné spoje
– ideálne do chránených oblastí

Čo ponúkame:
Ponúkame Vám LED osvetlenie EKOSOL – ponúkame Vám svietidlo a celé riešenie ako tzv. ostrovný systém tam, kde je problém si rozsvietiť.

Ponúkame riešenie tam, kde sa nedá ťahať kábel a pritom potrebujete svietiť.
Je to jednoduché … kúpte si EKOSOL.

Jednoducho ho zašroubujete do zeme alebo pripevnite na stávajúci stĺp a hneď svietite.

Vďaka už dnes dostupnej technike nie len že svietite, ale i stmievate, riadite celý proces cez systém wifi a pod.

Pracovná doba 14 hodín svietenia denne pri použití harmonogramu regulácie intenzity osvetlenia podľa ročného obdobia – vopred naprogramovaný režim a riadenie osvetlenia, individuálne naprogramované svietenie na každý deň, komunikácia s PC.

Prevádzka pri nepriaznivom počasí (keď sa nenabíja batéria) : minimálne 10 dní bez dobíjania záložného zdroja pri použití regulačných režimov svietenia – špeciálny zimný prevádzkový režim svietenia pre maximálnu funkčnosť svietidla a čo najdlhšia schopnosť prevádzky pri nepriaznivom počasí a v zimnom období.

Svetelný zdroj : LED 30W, životnosť min. 70 000 hodín svietenia ( pri priemernom svietení 10 hodín denne – prevádzka viac ako 15 rokov), prevádzkové napätie 12-24 V DC, dodávame v prevedení svetla Pure (jasne
biela) alebo Warm (žltobiela) vstupné napätie 12/24V, príkon 33W, nominálny
prúd 3A.

Fotovoltický panel : 140/150Wp/12V životnosť 20-25 rokov

Záložný zdroj s riadiacou mikroprocesorovou jednotkou a komunikačným
modulom pre riadenie, monitoring a správu celého svietidla : 12V-60Ah,
technológia LIFEPO4.

4 naformátované články, pracovné napätie na 1 článok 2,5 – 3,62 V,
prevádzka batérie je minimálne 15 rokov.

Stĺp : 4-7 metrov vysoký (pozinkovaný, hliníkový, sklolaminátový),
jednoduchá inštalácia

Kotviaci systém :
Samotný závrtný systém s pätou na akýkoľvek systém, toto umožňuje kotvenie celého systému veľmi rýchle a do nivelácie za pár minút. Tento systém sa dá použiť na klasické VO! Poprípade na osvietenie akejkoľvek stavby! Stačí Vám malý bager s hydraulikou pre zavŕtanie. Podložie by malo byť zhutnené. Šrouby sa štandardne predávajú o dĺžke 120 cm.