TECHNOLOGICKÉ LINKY

TECHNOLOGICKÁ  LINKA NA VÝROBU  EPS – EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU

Technologická linka vyrába, zo  základnej suroviny – polystyrénového granulátu  izolačné polystyrénové dosky pre potreby termoizolácie stavieb.

Pridaním ďalšej technológie (lisy) je schopná linka vyrábať aj rôzne polystyrénové výrobky, ako napr. polystyrénové protiotrasové podložky pre prepravu elektroniky, podkladné polystyrénové rohože pre ukladanie hadíc podlahového kúrenia, stropné preklady (HURDIS), ozdobné lišty, tácky a krabice a iné.

Predpeňovač granulátu s fluidnou sušičkou

Táto technológia slúži na predpenenie polystyrénového granulátu. Jeho prevádzka (cyklus) – expanzia pevných častí polystyrénového granulátu je automaticky riadená. Má elektronický dotykový panel. Regulačná technika obsahuje elektronické váhy, regulačné ventily a senzory, ktoré zabezpečujú správny technologický postup predpeňovacieho procesu. Elektronika riadi a vyhodnocuje proces výroby a ukladá do pamäte prednastavené cykly predpenenia.

Predpeňovač

Vákuový stroj na blokovú formu

Táto technológia slúži na konečné vypenenie polystyrénu do tvarov blokov (kvádrov) z produktov predpeňovača. Pracuje na princípe vákuového systému odsávania pary.

Má dotykovú obrazovku, celý cyklus (zásyp, parenie, stabilizácia, chladenie)  je plne automatický, včítane otvorenia uzáverov pre vybratie konečného produktu.

Tento stroj je prispôsobený pre znášanie vysokých tlakov a extrémne namáhanie.

Bloková formaRezačka

Táto technológia slúži na presné rezanie blokov polystyrénu na predpísanú hrúbku. Dokáže vykonávať rezy horizontálne, vertikálne i priečne.  Otáčky sú riadené v rozpätí  0.26-1.33m/min. Ovládacie napätie je cez  10 kW transformátor. Rezanie je vykonávané ohriatym vodičom (drátom) , čím sa dosahujú čisté a hladké povrchové rezy. Táto metóda rezania polystyrénu je nehlučná a čistá.

Rezačka

Lis (na výrobu tvaroviek)

Pomocou lisu sa vyrábajú rôzne polystyrénové výrobky, tvarovky, napr. krabice, obalový materiál, lišty, kazetové stropné dosky, dosky pod podlahové kúrenie a mnoho ďalších výrobkov.

LisRecyklačný stroj

Drvič – je to stroj, ktorý slúži na recyklovanie odpadového polystyrénu, ktorý vzniká v priebehu výroby polystyrénu (pri rezaní blokov), ale aj iný odpadový polystyrén. Polystyrén po recyklácii sa môže opäť použiť a zmiešať s granulatom (v predpísanom pomere) a vyrobiť z neho nový polystyrén pre ďalšie spracovanie a použitie v priemysle, či stavebníctve.

Drvič sa prevádzkuje spolu s cyklónom a transportným ventilátorom, ktorý prepravuje podrvený materiál na určené zberné silá.

recyklačný strojBalička

Balička slúži na fóliové balenie polystyrénových výrobkov do štandardných balíkov o objeme balíka cca 0,3 m3.

baličkaSilá

Do síl sú privádzané tlakom vzduchu predpenené polystyrénové guličky z fluidnej sušičky. V silách sa guličky pred ďalším spracovaním stabilizujú (sušia).

silá1Ploter

Ploter je číslicovo riadený stroj, ktorý tepelným procesom vyrezáva z polystyrénu 3D objekty. Používa sa pre výrobu 3D tvarov, reklamných predmetov, nápisov, stĺpov a výrobu tvaroviek.

ploterKompresorová stanica

Kompresorová stanica zabezpečuje tlakový vzduch pre prácu technológie.

kompresor

Kotolňa na paru

Plynová kotolňa slúži na výrobu pary. Projekt uvažuje s inštaláciou 2 ks kotlov s výkonom  2 + 0,5t/h

Súčasťou kotolne je ďalšia nevyhnutná technológia:

  • akumulátor
  • napájacia nádrž
  • vychladzovacia nádoba
  • komín
  • termokondenzátor
  • chemická úpravňa vody
  • tlakové čerpadlá
  • bojler
  • automatika riadenia a kontroly (elektro)

kotolňaboiler roomboiler room 2Elektrorozvádzač

Pre rozvod elektrickej energie slúži okrem niekoľko podružných rozvádzačov aj hlavný elektrický rozvádzač. Je dimenzovaný pre obsluhu celej technológie včítane vonkajšieho a vnútorného osvetlenia objektu, priemyselných zásuvkových rozvodov a kancelárskych priestorov.

Pracuje v sústave  3NPE 50 Hz, 400V TN-S

rozvádzač1Vychladzovacia nádoba

Vychladzovacia nádoba zabezpečuje spolu s cyrkulačným čerpadlom ochladzovanie kondenzátu a takto pripravuje vodu pre opätovné využitie v technologickom procese.

vyhladzovač1