PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

logo_hflow_1

NOVÁ GENERÁCIA FÓLIOVEJ TECHNOLÓGIE SYSTÉMU VYHRIEVANIA NA ZÁKLADE DLHOVLNNÉHO INFRAČERVENÉHO ŽIARENIA.

folie110 rokov záruka životnosť viac ako 30 rokov

12 skvelých dôvodov
                           prečo vyhrievacia fólia

     carusel_item_11Dlhá životnosť, viac ako 30   rokov.
Unikátny technologický patent vyhrievacej uhlíkovej infračervenej fólie heatflow vyvinutý spoločnosťou NAOS CO. LTD predĺžil dobu využívania fólie na viac ako 30 rokov. Ako jedni z mála na trhu EÚ tak ponúkame spoľahlivý vyhrievací systém so životnosťou  niekoľkonásobne  dlhšou ako iné alternatívne druhy vykurovania.

carusel_item_12Vysoká rýchlosť ohrevu fólie
Len 5 minút jej stačí na dosiahnutie maximálnej požadovanej teploty fólie heatflow. Na rozdiel od systému vodného kúrenia nie je potrebná predbežná príprava na ohrev vody.

carusel_item_08Výrazná úspora energie
Vykurovanie miestností infračervenou vyhrievacou fóliou heatflow je ekonomicky výhodnejšie ako iné alternatívne druhy vykurovania.  Pri porovnaní s elektrickým kúrením tradičných druhov môžeme, napríklad využitím pásmového termostatu, dosiahnuť úsporu ekonomických prostriedkov  až do   výšky 40%.

carusel_item_04Preukázateľné antibakteriálne účinky
Fólia heatflow vykazuje antibakteriálny účinok v dôsledku nasýtenia vzduchu aniónmi. Podľa záveru testu uskutočneného Kórejskou asociáciou infračerveného žiarenia bola efektivita antibakteriálneho účinku stanovená na 72,6%.

carusel_item_03Zdravé teplo, biologicky optimálne pre organizmus človeka
Infračervené žiarenie sa skladá z viacerých typov vĺn. Pre človeka sú najcennejšie vlny s veľkou vlnovou dĺžkou. Infračervené žiarenie vyžarované vyhrievacou fóliou heatflow má takú istú vlnovú dĺžku ako žiarenie nášho organizmu, a tak ho  prijímame  ako svoje vlastné. Technológia heatflow je zdrojom zdravého tepla, biologicky optimálneho pre náš organizmus.

carusel_item_09 Výhodná cena
Uhlíková infračervená technológia heatflow má mnoho unikátnych výhod. Prijateľná kúpna cena a nízke zriaďovacie náklady patria medzi ďalšie neprehliadnuteľné benefity. Prinášame tak na trh moderný systém vykurovanie, ktorý je navyše cenovo dostupný pre všetkých.

carusel_item_06Bez nežiaduceho elektromagnetického žiarenia
Fólia  heatflow  nie je zdrojom nežiaduceho elektromagnetického žiarenia. Existujúce  elektrické systémy kúrenia  negatívne pôsobia na naše zdravie. Príčina je v tom, že elektromagnetické vlny a elektromagnetické pole evokujú spomalenie rýchlosti cirkulácie krvi v cievach. EMS test uskutočnený švajčiarskou spoločnosťou SGS ukázal, že fólia heatflow nie je zdrojom nežiaduceho elektromagnetického žiarenia.

carusel_item_10Rýchlosť montáže i demontáže
Technológia heatflow je veľmi obľúbená aj kvôli jednoduchej a rýchlej inštalácii celého systému. Samotná montáž sa nemusí podriaďovať viacerým stavebným obmedzeniam. Inštalácia sa vykonáva na akýkoľvek suchý podklad bez ohľadu na tvar a veľkosť vyhrievanej plochy. Disponuje možnosťou opätovného použitia.

carusel_item_05Zlepšenie kvality vzduchu
Na základe výsledkov experimentu vykonávaného každých 30 minút bolo zistené, že vyhrievacia fólia heatflow zlepšuje kvalitu vzduchu o 81% v priebehu 2 hodín. Navyše vo vyhrievanej miestnosti sa vytvára výnimočný účinok na náš organizmus a pritom sa zachováva vlhkosť miestnosti, pretože vzduch sa nevysušuje.

carusel_item_13Záruka 10 rokov
Záruka v trvaní 10 rokov sa vzťahuje výlučne na uhlíkovú infračervenú vyhrievaciu technológiu heatflow. Výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou manipuláciou a neodbornými zmenami štruktúry fólie.

carusel_item_07Široké spektrum využitia
Vyhrievacia fólia heatflow je vhodná ako základné kúrenie alebo v prípade potreby aj ako kúrenie doplnkové vo všetkých typoch budov. Fólia heatflow Vám zabezpečí komfortné vyhrievanie a požadované teplo na vysokej úrovni nielen vo Vašom byte, dome, či obytnej miestnosti, ale aj v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach, obchodných a administratívnych strediskách, materských školách, nemocniciach, chatách, športových zariadeniach, poľnohospodárskych stavbách a všade tam, kde sa vyžaduje teplo. Technológia heatflow Vás neobmedzuje pri výbere povrchovej pokládky. Využíva sa pri akomkoľvek druhu, bez ohľadu na to, či sú to parkety, laminát, dlaždice, keramická dlažba alebo podlahový koberec. Vyhrievacie fólie heatflow je navyše možné montovať nielen na podlahu, ale aj na strop a steny, čo dokazuje univerzálnosť tohto výrobku.

carusel_item_02Mimoriadne tenká, len 0,5 mm hrubá fóliová technológia
vyhrievania na základe dlhovlnného infračerveného žiarenia.

V spoločnosti NAOS bola vyvinutá fóliová technológia systému vyhrievania novej generácie. Tajomstvo spočíva nielen v prevratnej tkanine z uhlíkových vlákien, ale aj v spôsobe spojenia medenej platne so strieborným prvkom.

Vo fólii heatflow sa ako vyhrievací prvok využíva uhlíková vláknitá tkanina, ktorú tvorí zmes uhlíkového vlákna s uhlíkovou pastou. Iní výrobcovia využívajú len uhlíkovú pastu nanesenú na fóliu tlačiarenským spôsobom. Vďaka použitiu tkaniny z uhlíkových vláken sa zvyšuje životnosť vyhrievacej fólie až trojnásobne (viac ako 30 rokov) a zároveň sa vylučuje lokálne prehrievanie povrchu. Fólia heatflow je technologicky patentovaná a svojimi vlastnosťami a charakteristikami zásadne prekonáva alternatívne druhy vykurovania

nahlady-skZákladným faktorom určujúcim kvalitu a bezpečnosť infračervenej fólie, je spôsob spojenia medenej platne so strieborným pásom. Pri technológii výroby iných výrobcov infračervených fólií neexistuje pevný kontakt medzi medenou platňou a strieborným poprášením, čo v závislosti od prevádzkovej doby môže zapríčiniť vznik nežiaduceho elektrického oblúku. Vďaka precíznej metóde zlepovania za pomoci špeciálneho vodivého polyméru fólia heatflow vylučuje vznik elektrického oblúku. Rozdiely v spôsobe spojenia medeného a strieborného prvku zobrazuje ilustračná schéma.

porovnanie_struktur_folie-SK

Ilustračné znázornenie štruktúry podlah s použitím fólie heatflow

zsp_2

6.) Uzemňovacia rohož
5.) PE fólia
4.)
heatflow
3.) Reflexná fólia
2.) Izolácia
1.) Betón

Koberec/ Linoleum

zsp_3

8.) Koberec / Linoleum      
7.) Krycia doska      6.) Uzemňovacia rohož      
5.) PE fólia      
4.) heatflow
3.) Reflexná fólia      

2.) Izolácia      
1.) Betón

Plávajúca podlaha

zsp_49.) Plávajúca podlaha      
8.) Texizol      
7.) Krycia doska
6.) Uzemňovacia rohož      

5.) PE fólia      
4.) heatflow      
3.) Reflexná fólia      

2.) Izolácia      
1.) Betón

Keramická dlažba

9.) Keramická dlažba      
zsp_58.) Flexibilné lepidlo
7.) Anhydrid / betón    

6.) Uzemňovacia rohož      
5.) PE fólia
4.) heatflow    

3.) Reflexná fólia      
2.) Izolácia
1.) Betón      

 

Drevená podlaha

zsp_69.) Drevená podlaha      
8.) OSB doska      
7.) Drevené preklady
6.) Uzemňovacia rohož      

5.) PE fólia      
4.) heatflow    
3.) Reflexná fólia    

2.) Izolácia      
1.) Betón

Stropné vykurovanie

strop-kopie-11.) Strop2.) Izolácia3.) heatflow    4.) CD profily5.) Sádrokartón/ Kazetové dosly

 

POROVNANIE S INÝMI SYSTÉMAMI VYKUROVANIA

teplovodni

Heatflow vs. vodné vykurovanie

Vodný podlahový vykurovací systém vytvára zásadné teplotné rozdiely medzi vykurovacou plochou a medzerou medzi ňou. Chladnejšie časti medzi vykurovacou plochou neustále odoberá teplo z časti, ktorá hreje. Sálavá zložka z takto nahriatej podlahy nedokáže prehriať steny na väčšiu vzdialenosť. Vzduch ohrievaný od podlahy a malé plochy osáľaných stien je neustále ochladzovaný. Systém nie je schopný eliminovať vlhkosť v konštrukcii čo bude pri nízko energetických stavbách vytvárať v priebehu prevádzky značný problém.

Je nevyhnutný poruchový zdroj náročný na údržbu a servis, hučí, zaberá priestor . Systém iba ohrieva vodu, ktorá je veľmi zlý tepelný vodič. Nepretržite čerpá vodu po celej ploche domu a vytvára tak zásadné straty . Uvádzaná účinnosť je iba v danom mieste a za daných podmienok. Veľmi pomalý nábeh požadovaných teplôt.

Výhody HEATFLOW

  • Bez údržbová prevádzka
  • Nevzniká riziko havárie spôsobená mrazom alebo  netesnosťou
  • Použitie nižšej vrstvy a objemu podlahového poteru
  • Životnosť viac ako 30 rokov

Heatflow vs. konvekčné vykurovanie

radiatorJedná sa o tradičný vykurovací systém, pri ktorom je vzduch priamo ohrievaný od vykurovacieho telesa, ktoré sa zahrieva na pomerne vysokú teplotu. Prevažná väčšina energie je využitá na ohrev vzduchu, ktorý je veľmi zlým tepelným vodičom , má nedostatočné akumulačné schopnosti a veľmi rýchlo stráca svoju teplotu stykom s chladnejšími materiálmi . Tento typ vykurovania tvorí nekomfortné teplo, ktoré je nerovnomerné, prekuruje a vysušuje vzduch, zvyšuje cirkuláciu a drží sa pod stropom.

Priame vykurovane

Klasické elektrické vykurovanie, má veľmi vysoké prevádzkové náklady, nekomfort, lokálne vykurovanie, zvyšuje vlhkosť na konštrukciu. Veľmi zle regulovateľné, veľký teplotný rozdiel medzi podlahou a stropom .

Radiátor

Bežný typ vodného vykurovania , vzdialenosť od zdroja teplej vody vytvára veľké straty, má vysokú spotrebu, nekomfort, lokálne vykurovanie ,zvyšuje vlhkosť na konštrukciu. Zle regulovateľné vykurovanie so zásadným rozdielom teplôt medzi podlahou a stropom .

Výhody HEATFLOW

  • Nízka spotreba energie
  • Rovnomerná teplota v miestnosti
  • Nízke vírenie prachu
  • Neobmedzuje dispozičné riešenie priestoru

Heatflow vs. ostatné infra vykurovania

infrapanelInfrapanel

Priame snímače, vysoký výkon, malé, kúrenie povrchu, extrémne teploty, nepríjemné, lokálne teplo, nevkusne obmedzujúce rozloženie izieb. V stropnej inštalácii vzhľadom na vysoký výkon a vysoké teploty, pocit „horúcej hlavy“

 

Patentovaná technológia heatflow spája všetky možné výhody vykurovania , čo sú komfort , nízka spotreba , rovnomerné rozloženie tepla a bezporuchovú prevádzku . Ostatným infra vykurovaniam chýba vždy jedna zo základných výhod .