FOTOVOLTIKA

Slnko je nekonečnou zásobárňou energie, ktorá je zadarmo a zároveň je jediným zdrojom pre výrobu elektrickej energie pomocou fotovoltických panelov.

Fotovoltické systémy sú bezpečné a vysoko spoľahlivé. Odhadovaná životnosť fotovoltických panelov je 30 rokov.

Využívaním slnečnej energie prostredníctvom fotovoltického systému, môžu ľudia znížiť svoju uhlíkovú stopu a zvýšiť ich energetickú nezávislosť.

Fotovoltické systémy možno inštalovať na strechy a fasády budov, nevznikajú tak žiadne nároky na využitie pôdy. Fotovoltické zdroje tak zefektívňujú využitie už jestvujúcich stavebných konštrukcií.

Vzhľadom k tomu, že slnko svieti na celej našej zemeguli, môže byť fotovoltická elektráreň umiestnená takmer kdekoľvek. Fotovoltická elektráreň neprodukuje žiaden hluk, škodlivé emisie alebo znečisťujúce plyny a dokonca aktívne prispieva k zníženiu nepriaznivých aspektov globálneho otepľovania.

Fotovoltické systémy redukujú emisie skleníkových plynov a ponúkajú vynikajúce šance efektívneho zúročenia investície.

strecha-seda

Fotovoltika – On-grid

Bez batérií pre elektrifikované objekty
Elektrická energia zo slnka je dodávaná do elektroinštalácie v objekte, aktuálny výkon závisí od množstva slnečných fotónov. Po inštalácií odberateľ odoberá z distribučnej sústavy už len rozdielovú zložku elektriny.

Elektrická energia sa neakumuluje napr. pre nočný odber.

Tieto fotovoltické zdroje sú najrozšírenejšie z dôvodu jednoduchosti technickej realizácie a výhodnej ceny.

fotovoltika-on-gridFotovoltika – Hybridné synchrónne zdroje

Hybridné synchrónne zdroje (s batériami)
Jedná sa o najmodernejší spôsob využitia elektriny zo slnka s najvyššou mierou vlastnej spotreby z výrobného zdroja. Hybridné synchrónne zdroje pracujú počas dňa ako on-gridové, večer a v noci dodávajú elektrinu do elektroinštalácie v objekte z batérií. V prípade výpadku elektriny v obmedzenom režime dodávajú elektrinu do objektu. Jedná sa o najmodernejšie zdroje ktorým patrí budúcnosť. Stabilizujú distribučnú sieť a zabezpečujú minimálny odber z distribučnej sústavy pre dané odberné miesto. Vlastník nakupuje po inštalácií zdroja od distribučnej spoločnosti len rozdielovú zložku elektriny.

hybrid-2Fotovoltika – Off-grid

S batériami, alebo ostrovné systémy pre objekty bez elektrifikácie
Elektrická energia zo svetla je dodávaná do elektroinštalácie v objekte a do batérií. najmä tam, kde nie je možné pripojiť sa na verejnú elektrickú sieť Tieto fotovoltické zdroje sú podstatne drahšie ako fotovoltické zdroje on – grid. Pre ostrovné fotovoltické systémy platia prísne fyzikálne obmedzenia a vlastník musí počítať s obmedzenou dodávkou elektriny. Preto je výhodné tieto zdroje prevádzkovať v spolupráci s generátormi s cieľom zabezpečenia plnohodnotnej elektrifikácie.

Popis foto:
1. fotovoltické panely
2. striedače a riadiaca elektronika
3. batérie

off-grid-2Fotovoltika – Fuel-save

Moderné riešenie pre elektrické siete s generátormi, ideálne pre lokality bez elektrifikácie, kde elektrická sieť je vytvorená pomocou napr. dieselových generátorov.

Drahá prevádzka generátorov (palivo, náhradné diely, servis) a klesajúce ceny fotovoltických technológií umožňujú vlastníkom generátorových sietí pomocou fotovoltických zdrojov so sofistikovaným riadením šetriť značné finančné prostriedky. Fotovoltické zdroje na rozdiel od generátorov produkujú čistú energiu a sú v porovnaní s generátormi takmer bez údržbové. Riešenie má veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie.

fuel-save-2